Єдині вимоги до учнів

1. Загальні правила поведінки

1.Учні приходять до школи за 10-15 хв. до початку занять.

2. Перед входом до школи учень повинен витерти ноги; у гардеробі зняти верхній одяг і, не поспішаючи, йти до класу.

3. У вестибюлі учнів оглядають чергові по школі; тим учням, які прийшли в неохайному вигляді, чергові пропонують привести себе в належний вигляд. Неохайний учень не може бути допущений до занять.

4. Забороняється приносити до школи та на її територію з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, вибухові або вогненебезпечні предмети і речовини; спиртні напої, наркотики, інші одурманюючі речовини та отрути, газові балончики та інші речі, які не потрібні на заняттях.

5. До приходу учителя учні готують усе необхідне до уроку. Підручник, щоденник, зошити мають бути акуратно покладені на парті.

6. Після того як учитель зайшов у клас, входити туди заборонено. Учні, які запізнилися на урок, допускаються у клас лише з дозволу директора і його заступників.

7. Тільки на уроки фізичної культури учні мають бути в спортивному одязі.

8.Учні зустрічають учителя вставанням.

9. Без дозволу учителя або класного керівника ніхто з учнів не має права пересідати за іншу парту.

10. Учня, який пропустив уроки без поважних причин, допускають до занять лише з дозволу директора, його заступників та з відома класного керівника із заявою від батьків чи довідкою від лікаря.

11. Не дозволяється без дозволу педагогів йти зі школи та з її території під час уроків. У разі пропуску навчальних занять учень повинен принести  класному керівнику довідку від лікаря або заяву від батьків (або особи, яка їх замінює) про причину відсутності на заняттях. Пропускати заняття без поважних причин забороняються.

12.  Учень до школи приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до школи з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.

13.  Учень школи проявляє повагу до старших, піклується про молодших. Учні й педагоги звертаються один до одного шанобливо. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші школярі - молодшим, хлопчики - дівчаткам.

14. Учні, які бажають відповісти на запитання, поставлене вчителем, або звернутися до вчителя із запитанням, мають піднести руку, поставивши її ліктем на парту.

15. Після відповіді на запитання вчителя учень обов’язково подає щоденник для виставлення оцінки.

16.Після закінчення уроку учень встає тільки після слів учителя: «Урок закінчено».

17. Виконувати правила санітарії і гігієни. Їсти тільки в їдальні. У коридорах вживати їжу категорично забороняється.
 

18. Зі школи учні повинні виходити спокійно, дотримуючись порядку. Залишатися в школі без потреби заборонено.

19. Поза школою учні поводяться скрізь і всюди так, щоб не осоромити свою честь та гідність, не заплямувати добре ім'я школи. Поважати права, честь і гідність учнів та працівників школи.

20. Учні не мають права знаходитися в приміщенні школи після закінчення навчальних  занять або неурочних заходів без дозволу працівників школи.

21. Підтримувати тепловий режим, економно витрачати електроенергію і воду.
22. Учні зобов’язані дотримуватись положень Статуту школи.

23. Учні повинні виконувати рішення органів учнівського самоуправління, розпорядження працівників школи (адміністрації, учителів та інших працівників закладу), чергових учнів.

2. Правила поведінки на перерві

1. Під час перерви  учні перебувають на своєму поверсі.

2. На перерві не можна бігати, кричати.

3. Під час руху сходами заборонено бігати, галасувати.

4. З появагою на поверсі директора, його заступників, учителів або когось із дорослих учні мають стати вбік і пропустити їх.

5. Штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу для вирішення будь- якої проблеми.

6. Вживати непристойні вирази і жести на адресу будь- яких осіб, шуміти, заважати відпочивати іншим.

7. Палити в будівлі і на території школи.

8. Учням заборонено заходити в учительську без дозволу вчителя.

3. Вимоги до зовнішнього вигляду учнів

1. Кожен учень зобов’язаний  з’являтися  у школу чистим і охайно одягненим, у шкільній формі.

2. Заборонено носити в школі джинсові спідниці та штани.

4. Зачіска має бути акуратною.

5. Під час перебування в закладі заборонено користуватися косметикою.

4. Правила поведінки  на заняттях

1. При вході педагога в клас учні встають на знак вітання, сідають після того, як учитель відповість на вітання і дозволить сісти. Так само учні вітають будь-якого дорослого, що увійшов до класу під час занять.

2. Протягом уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших сторонніми розмовами, іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами. Урочний час повинен використовуватися учнями тільки для навчальних цілей. За першою вимогою учителя (класного керівника) необхідно пред 'являти щоденник.

3. Будь-які записи в щоденниках учнями повинні виконуватися охайно. Після кожного навчального тижня батьки учня ставлять свій підпис у щоденнику.

4. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен підняти руку і попросити дозволу в учителя.

5. Якщо учень хоче поставити запитання вчителю або відповісти на запитання вчителя, він піднімає руку. Дзвінок про закінчення уроку дається для вчителя.Тільки коли учитель оголосить про закінчення заняття, учень має право покинути клас. При виході вчителя або іншого дорослого з класу учні встають.

6. Категорично забороняється користуватися мобільними телефонами під час проведення навчальних занять.

5. Вимоги щодо збереження шкільного майна

1. Усі учні зобов’язані берегти шкільне майно, бережливо поводитися зі своїми речами та речами товаришів, надавати посильну допомогу в ремонті шкільного майна, охайно ставляться як до свого, так і до чужого майна.

2. Заборонено псувати парти, дошку, бруднити стіни, двері, вікна в класних кімнатах, кабінетах і коридорах.

3. Учні зобов’язані оберігати зелені насадження на шкільному подвір’ї та навколо нього.

4. За пошкодження шкільного майна та пришкільної території батьки учня зобов’язані відшкодувати матеріальні збитки.

6. Вимоги по догляду за підручниками, зошитами, щоденниками

1. Підручники мають бути акуратно обгорнуті, мати закладинки.

2. Зошити учнів мають бути чистими і підписаними за встановленим зразком.

3. Усі записи в зошитах мають відповідати правилам орфографічного режиму.

4. Кожен учень повинен акуратно вести щоденник і у встановлений класним керівником день здавати його на перевірку.

7. Обов’язки чергових у класах

1. Чергові мають приходити до закладу за 15 хвилин до початку уроків.

2. Чергові зобов’язані:

  • знаходиться в класі під час перерви, забезпечує порядок у класі, провітрює приміщення;
  • допомагає учителю підготувати клас до наступного уроку;
  • стежить і підтримує санітарні умови.;
  • доповідати класному керівнику про стан справ у класі;
  • стежити за збереженням шкільного майна: парт, столів, стільців;
  • оберігати квіти, поливати їх;
  • після закінчення уроків якісно прибирати класну кімнату.

8. Обов’язки чергових у закладі

1. Для підтримки дисципліни і порядку в закладі призначають черговий клас, який чергує протягом тижня.

2. Черговий клас приходить у заклад за 15 хвилин до початку уроків.

3. Чергові учні обов’язково повинні чергувати на визначених постах.

4.Чергові мають стежити за порядком і дисципліною учнів, вимагати від них виконання правил внутрішнього розпорядку.

5. Протягом дня роботу чергового класу перевіряють класний керівник та черговий адміністратор.

6. Після закінчення чергування чергові класи звіт.

9. Участь учнів у позакласній роботі

1. Кожен учень має за бажанням вибрати гурток, факультатив.

2. Пропуски занять у гуртках, факультативах вважають порушенням єдиних вимог до учнів.