Проект: "Християнська етика в українській культурі"

Тема дослідно-експериментальної роботи: «Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі», Наказ № 392, від 14 жовтня 2014 р.

Термін проведення дослідно-експериментальної роботи: 2014-2019 рр. Науковий керівник: Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Об’єкт дослідно-експериментальної роботи – духовно-моральний розвиток учнів 5-9 класів засобами християнських традицій української культури.

Предмет дослідно-експериментальної роботи – зміст, форми і методи духовно-морального розвитку учнів основної школи. Мета дослідно-експериментальної роботи – сприяти формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури під час опанування курсу «Християнська етика в українській культурі».

Підготовчий етап (06.2014 – 10.2014 рр.). Відповідно до мети дослідження, яка полягає у сприянні формуванню цілісної, духовно зрілої особистості громадянина України шляхом пізнання й засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури у межах опанування курсу «Християнська етика в українській культурі» та виходячи з положень Програми дослідно-експериментальної роботи на I (підготовчому) етапі були поставлені наступні завдання:

-        визначення теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи, обґрунтування необхідності здійснення педагогічного експериментального дослідження на базі спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №273 міста Києва;

-        налагодження спільної діяльності з науковими установами, за допомогою яких здійснюватиметься апробація і впровадження експериментальної моделі;

-        створення науково-методичної ради експериментальної роботи та ініціативної творчої групи вчителів;

-        складання програми і планування дослідно-експериментальної роботи;

-        обрання та запровадження діагностичних методик вивчення запитів учнів та їхніх батьків щодо вивчення навчального курсу «Християнська етика в українській культурі» в умовах основної школи;

-        аналіз реального стану морально-духовного розвитку учнів основної школи,

-        діагностування стану мотиваційної та психологічної готовності учнів до опанування нового курсу «Християнська етика в українській культурі»;

-        вивчення стану готовності вчителів до упровадження курсу «Християнська етика в українській культурі» в умовах основної школи;

-        ознайомлення педагогічних кадрів із методичними особливостями морально-духовного розвитку учнів засобами християнських цінностей українського народу;

-        адаптування та узгодження навчальних програм і навчальних планів щодо реалізації дослідно-експериментальної роботи;

-        проведення засідання науково-методичної ради і підведення підсумків підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи.