Навчальні програми, навчальні плани, наскрізні освітні лінії, програми факультативів

 

 

                                                                                Погоджено

                                                                                                    на спільному засіданні

                                                                                            педагогічної ради

                                                                                                               та Ради навчального закладу

                                                                                          (протокол №5/2

                                                                                         від 13.06.2017)Пояснювальна записка

 

         Тип навчального закладу: cпеціалізованашкола  І-ІІІ ступенів з українською мовою навчання.

Передбачувана кількість класів – 19, кількість учнів – 459.

Режим роботи закладу п’ятиденний.

Навчально-виховний процес у спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури №273 міста Києва (далі – Школа)  організовано відповідно до  Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV;  Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778); Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (5-9 класи; постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392);  Державного стандарту початкової загальної освіти (1-4 класи; постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462);  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (10-11 класи, постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24);  Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63), Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ МОН від 11.09.2009 № 854,наказуМОНмолодьспорту України  від 18.05.2012 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчанняузагальноосвітніх навчальних закладах».

         Керуючись  листом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017               № 1/9-315   «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний план школи складено:

№ додатку робочого навчального

Класи

Примітка

Варіант Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України

№1

1-4 класи

з українською мовою навчання

Додаток №1  Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011  №572 (із змінами)

№2

2-А

Індивідуальний навчальний план (інклюзивне навчання)

Додаток №1  Типового навчального плану початкової школи, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України  від 10.06.2011  №572 (із змінами)

№3

5-А, 5-Б,

6-А, 6-Б

7-А

з українською мовою навчання

Додаток №1 Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 р. №409  (із змінами)

№4

8-А,

8-Б, 9-А

з українською мовою навчання

Додаток №8 Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня (наказ МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 р. №409  (із змінами)

№5

10-А, 11-А

з українською мовою навчання

Додаток №9 Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. №834  (із змінами)

У 2017/2018 навчальному році організовано інклюзивне навчання (2-А клас) з метою забезпечення рівного доступу до освіти дітям з особливими потребами на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності, відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах  (постанова КМУ від 15 серпня 2011 р. №872), витягу ПМПК в додатку 2 враховано корекційно-розвиткові заняття.

         Враховуючи індивідуальні потреби учнів та спеціалізацію Школи, відповідно до рішення спільному засіданні  педагогічної ради та Ради навчального закладу (протокол №5/2 від 13.06.2017) конкретизовано варіативну складову робочого навчального плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, зокрема, за рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, а саме:

 

Клас

Предмет

Кількість годин

1-4

Українська мова

1

1-4

Англійська мова

1

5-6

Українська мова

0,5

7

Українська мова

1

5-6

Українська література

1

7-8

Українська література

0,5

5-6

Математика

1

5-7

Образотворче мистецтво

1

7

Хімія

0,5

 

 курсів за вибором та факультативів: 

 

№п/п

Клас

Назва предмета

Форма проведення

Кіль-

кість годин

Програми

1

5-6

 

Українознавство

Курс за вибором

1

 

Українознавство.

5-11 класи. Програма курсу за вибором. Київ 2014 рік.Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах(лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України

від 03.07.2014 р. № 14.1/12-Г-1058). Керівник авторського колективу П.П. Кононенко

2

7

Українознавство

Факультатив

0,5

3

8-9

 

Українознавство

Курс за вибором

1

 

4

10

 

Українознавство

Курс за вибором

1

 

5

  11

Українознавство

Курс за вибором

0,5

6

8

Задачі економічного змісту в курсі алгебри.

Автори: Яценко Світлана Євгенівна, доцент кафедри математики і теорії та методики навчання математики Національного педагогічного університету імені

М.П.Драгоманова, кандидат педагогічних наук; Ткач Юлія Миколаївна, методист Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинсько

 

Факультатив

0,5

«Збірник програм з математики для допрофільного навчання та профільної підготовки» в частині варіативної складової (упорядники Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.)

Лист ІМЗО від  04.07.2016

№ 2.1/12-Г-440

7

10-11

Основи громадянознавства

Факультатив

1

Навчальна програма курсу за вибором «Основи громадянознавства»

10-11 клас

Лист ІІТЗО від 03.06.2015 № 14.1/12-Г-372

8

10-11

Готуємося до ЗНО.

Автор: Апостолова Галина Вадимівна, професор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Факультатив

1

«Збірник програм з математики для допрофільного навчання та профільної підготовки» в частині варіативної складової (упорядники Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.)

Лист ІМЗО від  04.07.2016

№ 2.1/12-Г-440

 

У 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У межах галузі  «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс  «Історія України» (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».  

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових робочого навчального плану школи. Інваріантна складова робочого навчального плану сформована на державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного стандарту.

Предмети інваріантної складової  робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичного об’єднання учителів початкових класів, фізичної культури, трудового навчання, вихователів груп продовженого дня  (протокол №7 від 09.06.2017) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура» в 5-11 класах:

І семестр:  легка атлетика, футбол, волейбол, гімнастика, настільний теніс;

ІІ семестр: легка атлетика, баскетбол, кросова підготовка, волейбол, футбол.

Для вивчення предмета «Трудове навчання»:

5 клас

Об’єкти проектно-технологічної діяльності учнів.

Розділ-I.Основи проектування,матеріалознавства та технології обробки. 

                1. Підставка для горнятка.

                2. Гольниця.

                   3. Серветка.

4. Ялинкова прикраса.

               5. Закладка для книги.

               6. Мяка пласка іграшка.

Розділ-II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

               1. Сервівування святкового столу.

               2. Побутові електроприлади в своєму житті.

6 клас

Розділ-I. Основи проектування,матеріалознавства та технології обробки.

               1. Підставка під гарячий посуд з термостійкими з’єднаннями.

               2. Торбинка для дрібничок.

               3. Прикраси з бісеру стрічок, ниток, тощо.

               4. Пазли.

               5. Листівки.

               6. Ялинкові прикраси.

               7. Лялька-мотанка.

Розділ-II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

1.     Охайне житло.

2.     Здоров’я та краса мого волосся.                  

7-клас (поділяється на групи дівчат і хлопців)

Розділ-І. Основи проектування,матеріалознавства та технології обробки.     

                 Для дівчаток.

               1. Заколка для волосся.

               2. Гаманець.

               3. Поясний швейний виріб.

               4. Рамка для фото.

                          Для хлопчиків

               1. Підставка для спецій , прикрас, сувенірів, квітів.

               2. Рамка для фото.

               3. Свічник.

               4. Садовий інвентар.

Розділ-II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

                  (для хлопчиків та дівчаток)

               1. Малярні роботи у побуті власними руками.

               2. Я-споживач.                      

8-клас (поділяється на групи хлопців і дівчат)

Розділ-І. Основи проектування,матеріалознавства та технології обробки.     

                                       Для дівчаток.

               1. Килимок на стілець.

               2. Плечовий швейний виріб.

               3. Корпус годинника.

               4. Столова білизна.

                                         Для хлопців.

               1. Корпус годинника.

               2. Світильник.

               3. Вішалка для одягу.

               4. Упор для книг.

 

Розділ-II. Технологія побутової діяльності та самообслуговування.

(для хлопчиків та дівчаток)

               1. Моя зачіска.

               2. Мій одяг-мій імідж.

  9-клас

                           Творчий проект.

1.   Корисні речі для інтер’єру школи, дитячого садочку, громадських місць, помешкання.

                  2. Нове життя старим речам

              3. Рамка для фото.

              4. Світильник.

Для вивчення предмета технології:

         10 клас:

базовий модуль «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини».

Варіативна складова.Варіативний модуль – технологія виготовлення ляльки-мотанки.

11 клас:

базовий модуль «Проектування як складова частина сучасного виробництва й життєдіяльності».

Варіативна складова.Варіативний модуль –технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення.

 Години, фізичної культури, не враховано під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.

Поділ класів на групи при вивченні української мови, англійської мови, інформатики, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за №229/6517 (із змінами).

 

 

 

Структура 2017/2018 навчального року

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік розпочинається у День знань – 1 вересня.

На виконання  листів Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року та Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) №063-5790 від 16.06.2017 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»  організувати навчальні заняття  за семестровою системою, орієнтовно в такі терміни:

перший семестр – з 01 вересня  по 22 грудня 2017 року;

другий  семестр – з 10 січня по 31 травня 2018 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно,

осінні        -        з 30 жовтня по 05 листопада  2017 року,

зимові        -        з 25 грудня 2017 року по 09 січня 2018 року,

весняні       -        з 26 березня по 01 квітня 2018 року.

Відповідно  до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України   від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за №157/26602 учні 4, 9, 11 класів складатимуть державну підсумкову атестацію, відповідно до форм та термінів Міністерства освіти і науки  України.  

Навчальна практика та навчальні екскурсії будуть проведені     впродовж   2017-2018 навчального року  згідно рішення педагогічної ради закладу протокол № 5 від 13.06.2017.

 

Директор                                                                  В. Калита

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Додаток 1

                                                                                           

    

             Розподіл навчального часу для  1-4 класів              

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах

1

2БВ

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7+1

7+1

7+1

7+1

7+1

(мовний і літературний компонент)

Англійська  мова

1+1

2+1

2+1

2+1

2+1

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

 

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

 

Інформатика

-

1

1

1

1

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя

1

1

1

1

1

 

Фізична культура

3

3

3

3

3

Усього

 

18+3

20+3

20+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової,  курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

2

 

 

 

2

 

     

      2

 

 

     

      2

 

 

2

Корекційно-розвиткові заняття:

-

4

-

-

-

Розвиток мовлення

 

2

-

-

-

Корекція розвитку

 

2

-

-

-

Гранично допустиме тижневе навантаження

 

23

 

20

22

22

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи).

 

23

25+4

25

26

26

 

 

Директор                                                                              В. Калита

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

Додаток 2

Розподіл навчального часу 2 класу

Індивідуальний навчальний план 2-А класу (інклюзивне навчання)

             

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

2-А клас

 

у тому числі для дітей із порушенням мовлення

Мови і літератури (мовний і літературний компонент)

Українська мова

7+1

 

Іноземна мова (англійська)

2+1

 

Математика

Математика

4

 

Природознавство

Природознавство

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

-

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

 

Образотворче мистецтво

1

 

Технології

Трудове навчання

1

 

Інформатика

1

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя

1

 

Фізична  культура

3

 

Усього

 

20+3

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

22

22

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

-

2

Корекція розвитку

-

2

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

29

 

 

 

 

Директор                                                                              В. Калита

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                                                Додаток 3

 

 

                             Розподіл навчального часу для  5-7  класів

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

 

 

Мова і

література

 

Українська мова

3,5 + 0,5

3,5 + 0,5

2,5 + 1

 

Українська література

2 +1

2+1

2+0,5

Англійська мова

3

3

3

Зарубіжна  література

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

Правознавство

(практичний курс)

-

-

-

 

Мистецтво

Музичне  мистецтво

1

1

1

 

Образотворче мистецтво

1

 1

1

 

Математика

 

Математика

4+1

4+1

-

Алгебра

-

-

2

Геометрія

-

-

2

 

 

Природознавство

 

 

Природознавство

2

-

-

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

2

Фізика

-

-

2

Хімія

-

-

1,5

+0.5

Технології

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1

1

1

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя

1

1

1

Фізична культура              

3

3

3

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3   

Додатковий час на навчальні предмети, факультариви, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

Українознавство

(5-6 кл.- 35 год, 7 кл.- 17 год.)

1

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

28

31

32

 

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

 

 

 

Директор                                                             В. Калита

 

 Додаток 4

 

Розподіл навчального часу для  8-9  класів

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8

9

 

 

Мова і

література

 

Українська мова

  4

4

Українська література

3,5 + 0,5

3+1

Англійська мова

 2

2

Зарубіжна  література

 2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

 1

1

Правознавство

(практичний курс)

 -

1

Мистецтво

Мистецтво

1

1

 

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

 

 

Природознавство

 

 

Природознавство

-

-

Біологія

2

2

Географія

2

1.5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя

1

1

Фізична культура                   

3

3

Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів

 

3,5

3

Разом

31+3

32+3

Додатковий час на навчальні предмети

   2

1

Факультативи:

-

-

Українознавство (8 кл.- 35 год)

1

-

Задачі економічного змісту в курсі алгебри

(8 кл. – 17 год.)

 

0,5

 

-

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

 

 

 

Директор                                                             В. Калита

 

                                               

 

Додаток 5

 

Розподіл навчального часу для  10 – 11 класів

 

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

Української філології профіль

10

11

Українська мова

4

4

Українська література

4

4

Англійська мова

3

3

Зарубіжна література

3

3

Історія України

1

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта: правознавство

економіка

людина і світ

 

1

-

-

 

-

1

0.5

Художня культура

0,5

0.5

Алгебра

1,5

1,5

Геометрія

1,5

1,5

Астрономія

-

0,5

Біологія

1,5

1,5

Географія

1,5

-

Фізика

2

2

Хімія

1

1

Екологія

-

0,5

Інформатика

1

1

Технології

1

1

Фізична культура

2

2

Захист Вітчизни

1,5

1,5

Разом 

 32

32.5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

3

 

2,5

 

Курси за вибором:

 

 

Українознавство

1

0,5

Факультативи:

 

 

Основи громадянознавства

(10-11 кл.- 35 год.)

1

1

Математика:

Готуємося до ЗНО

(10-11 кл.- 35 год.)

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

             35

35

 

            Директор                                                                   В. Калита