Розклад  уроків  учнів  5-6 класів  на час карантину  

5-А

5-Б

6-А

6-Б

Понеділок

Історія           Viber

Англійська мова Zoom, Viber

Математика

 Viber

Математика

Viber

Англійська моваZoom, Viber

Математика   Viber

Англійська мова 

Zoom

ГеографіяClassroom (Gooqle G-Suit)

Українська мова viber

Зарубіжна література Viber

Історія             Viber

Українська мова

Viber

Математика  Viber

Англійська мова Zoom, Viber

Географія Classroom (Gooqle G-Suit), Viber

Історія               Viber

Трудове навчання Classroom, Viber 

Трудове навчання Classroom, Viber

Трудове навчання  Classroom, Viber

Трудове навчанняClassroom, Viber

Інформатика Classroom (GooqleG-Suit)

 Історія        Viber

Фізична культура    Viber

Українська література Viber

 

 

 

Англійська мова 

Zoom

Вівторок

Українська мова Viber

Українська мова viber

Українська мова

viber 

Біологія  Classroom (Gooqle G-Suit)Viber

Математика  Viber

Математика Viber

Біологія Classroom (Gooqle G-Suit), Viber

Українська література Viber

 

Основи здоровя  Classroom, Viber

Музичне мистецтво  Zoom, Viber    

Математика 

 Viber

Математика      Viber

Зарубіжна література     Viber

Українська література 

Viber

Інформатика Classroom (Gooqle G-Suit), Viber

Музичне мистецтво Zoom

Українська література    Viber

Інформатика Classroom (Gooqle G-Suit), Viber

Українська мова

Viber

Зарубіжна література  Viber

 

 

Українознавство

Viber

Українознавство Viber

Середа

 

ПриродознавствоClassroom (GooqleG-Suit), Viber

Українська мова

Viber

Англійська мова Zoom, Viber

Українська мова Viber

Англійська мова Zoom

Англійська мова Zoom

БіологіяClassroom (Gooqle G-Suit), Viber

Фізична культура

Viber

Українська моваViber

ПриродознавствоClassroom (GooqleG-Suit), Viber

Математика

Viber

Математика

Viber

МатематикаViber

МатематикаViber

Музичне мистецтво Zoom

Основи здоровя Classroom

 Українська література   Viber

Українська література  Viber

Українська література       Viber

Образотворче мистецтво Classroom, Viber

 

 

Зарубіжна література    Viber      

Англійська мова

Zoom, Viber

Четвер

ПриродознавствоClassroom (GooqleG-Suit), Viber

Українознавство

Viber

Основи здоровя  Classroom, Viber

Українська  література        Viber

Українознавство

Viber

ПриродознавствоClassroom (GooqleG-Suit), Viber

Математика

Viber

Математика

Viber

Математика Viber

Математика   Viber

Українська мова viber

Географія  Classroom (Gooqle G-Suit)

Музичне  мистецтво       Zoom, Viber  

Фізична культура     

 Viber

Географія Classroom (Gooqle G-Suit), Viber

ІнформатикаClassroom (Gooqle G-Suit)

Трудове навчання Classroom

Трудове навчання  Classroom, Viber

Українська література       Viber

Українська мова Viber

Українська література    Viber

Українська література Viber

Трудове навчання   Classroom, Viber

Трудове навчання Classroom, Viber

Пятниця

Українська мова Viber

Англійська мова Zoom

Українська мова Viber

Зарубіжна література Viber

Зарубіжна література   Viber

Математика Viber

Математика Viber

Біологія   Classroom (Gooqle G-Suit), Viber

Математика  Viber

Українська мова Viber

Англійська мова Zoom

Історія             Viber

Фізична культура Viber

Основи здоровя Classroom, Viber

Історія            Viber

Математика        Viber

 

Образотворче мистецтво  Classroom, Viber

Зарубіжна література   Viber

Українська література       Viber

Англійська мова Zoom, Viber

Англійська мова Zoom, Viber

Образотворче мистецтво  Classroom, Viber

ОбразотворчемистецтвоClassroom, Viber

Українська мова Viber


Решта навчальних годин відведено для самоосвіти здобувачів освіти.

Завдання для самостійного опанування матеріалу кожен вчитель надає здобувачам освіти через свої платформи.